Legalni bukmacherzy w Polsce łapią wiatr w żagle.

1 stycznia 2010 roku obowiązywać zaczęła ustawa o grach hazardowych, która bardzo mocno wpłynęła na branżę bukmacherską. Akt prawy miał uregulować rynek zakładów wzajemnych, zniwelować szarą strefę i uczynić go bardziej transparentnym, jednak polityczne zawirowania, pośpiech w procedowaniu ustawy i inne perturbacje,przyniosły efekt odwrotny do zamierzonego. Nie tylko nie znaleziono skutecznego panaceum na nielegalnych operatorów, ale również utrudniono życie tym działającym zgodnie z prawem. Legalni bukmacherzy napotkali na swej drodze liczne szykany.Zamiast uzdrowienia sytuacji, wylano dziecko z kąpielą.

Sytuacja uległa diametralnej zmianie w roku 2017, kiedy w życie weszła duża nowelizacja, będąca daleko posuniętym kompromisem wypracowanym przez różne środowiska działające na styku sportu, branży bukmacherskiej i polityki. Oczywiście jak każdy akt prawny, tak i ten posiada wady i niedociągnięcia, ale przyznać należy, że jest dużym krokiem postawionym we właściwym kierunku.

Kapitał zakładowy i opłaty za prowadzenie

Legalni bukmacherzy (w Polsce cały czas rośnie liczba takich podmiotów) poza istotnymi i wymagającymi kwestiami formalnymi, zmuszeni są również do poniesienia sporych kosztów związanych z rozpoczęciem działalności. Przede wszystkim kapitał zakładowy spółki winien wynosić nie mniej niż 2 miliony złotych. W przypadku bukmacherów zagranicznych - wartość wyrażoną w obcej walucie odpowiadającą tej kwocie. Sposób przeliczania kursu walut również uwzględniony jest w ustawie. Ponadto bukmacher powinien dokonać opłaty za udzielenie koncesji na prowadzenie zakładów wzajemnych. Chcąc prowadzić działalność w Internecie, legalny bukmacher internetowy musi przedstawić stosowne, określone w ustawie zabezpieczenie finansowe. Zabezpieczenie takie jest wymagane również w przypadku prowadzenia działalności w punktach stacjonarnych. Tutaj opłaty zależne są wprost od liczby posiadanych punktów przyjmowania zakładów.

Aby uzyskać koncesję należy złożyć stosowny wniosek w terminie minimum 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem działalności. Po pozytywnym rozpatrzeniu takiego wniosku, bukmacher otrzymuje licencję ważną przez 6 lat. Przed upływem tego czasu, chcąc kontynuować działalność, powinien złożyć wniosek o jej przedłużenie o kolejne 6 lat. Licencja Ministerstwa Finansów rozgranicza prowadzenie zakładów online i punktów stacjonarnych. Nie wszyscy legalni bukmacherzy w Polsce mogą działać prowadząc stronę internetową i salony naziemne. Niektórzy z nich to wyłącznie bukmacherzy internetowi. Lista legalnych bukmacherów w Polsce, z numerami licencji i uwzględnieniem czego ta licencja dotyczy, jest wciąż aktualizowana i uzupełniana o kolejne firmy za każdym razem, gdy na rynku pojawi się nowy legalny bukmacher.

Warunki uzyskania licencji Ministerstwa Finansów

Bukmacherzy z polską licencją, to jedyne podmioty posiadające zezwolenie na organizowanie zakładów wzajemnych w Polsce. Legalni bukmacherzy zobowiązani są spełnić szereg restrykcyjnych wymogów. Podmiot chcący prowadzić w Polsce działalność polegającą na przyjmowaniu zakładów wzajemnych musi posiadać formę spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli jest podmiotem zagranicznym, musi działać w swoim kraju na zasadach odpowiadających tym spółkom. Podmioty zagraniczne dopuszczone do legalnego działania w Polsce muszą być zarejestrowane w kraju członkowskim Unii Europejskiej, lub w kraju zrzeszonym w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu. Ale to nie koniec, bo warunkiem udzielenia stosownej koncesji jest otworzenie oddziału, bądź ustanowienie przedstawiciela na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiciel taki musi prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Bukmacherzy internetowi zarejestrowani w Polsce muszą posiadać polską domenę.

Strona internetowa i rejestr domen zakazanych

Bukmacherzy internetowi to liderzy branży zakładów bukmacherskich i choć liczba punktów naziemnych utrzymuje się wciąż na bardzo wysokim poziomie, to ich popularność zauważalnie słabnie, co sprawia, że środek ciężkości przesuwa się coraz wyraźniej w kierunku, w którym niepodzielnie królować będą bukmacherzy online. Legalną działalność w Internecie mogą podejmować wyłącznie bukmacherzy z polską licencją. Jak już wspominaliśmy, ustawa mówi, że bukmacherzy internetowi zarejestrowani w Polsce muszą posiadać polską domenę. Oczywiście ustawa nie jest w stanie w pełni wyeliminować szarej strefy. Nielegalni bukmacherzy wciąż stanowią sporą część rynku, ale ich wpływy są coraz mocniej ograniczane. Ustawa o grach hazardowych stworzyła narzędzie mające pomóc skutecznie zwalczać firmy działające bez zezwolenia. Utworzono w tym celu Rejestr Domen Zakazanych, gdzie umieszczane są adresy, pod którymi zakłady organizują nielegalni bukmacherzy. W 48 godzin od otrzymania zgłoszenia dostawcy internetowi mają obowiązek zablokować taką stronę.

Odpowiedzialna gra

Kolejny wymóg, który spełnić musi każdy legalny bukmacher w Polsce, to stworzenie regulaminu, który ma chronić gracza przed uzależnieniem od hazardu. Regulamin taki jest jednym z warunków otrzymania licencji Ministerstwa i musi być przez nie zatwierdzony. Powinien on zawierać zasady jakimi cechuje się odpowiedzialna gra i podpowiedź, jak zdiagnozować u siebie wczesne objawy uzależnienia,oraz informować, gdzie szukać pomocy w przypadku stwierdzenia u siebie oznak problemów. Każdy legalny bukmacher (niezależnie czy jest to bukmacher naziemny, czy bukmacher internetowy), zobowiązany jest do weryfikacji wieku swoich klientów i musi posiadać mechanizmy taką weryfikację umożliwiające. Innym narzędziem mającym przeciwdziałać nieodpowiedzialnym zachowaniom są limity, które każdy z graczy jest zobowiązany ustanowić podczas rejestracji konta. Limity dotyczą czasu gry, oraz stawki przeznaczanej na zakłady.

Legalni bukmacherzy w Polsce. Dlaczego warto wybierać właśnie ich?

Lista legalnych bukmacherów w Polsce dostępna jest na stronie Ministerstwa. Ale dlaczego legalni bukmacherzy z polską licencją są tymi, do których powinniśmy się kierować wybierając firmę bukmacherską? Legalni bukmacherzy to przede wszystkim bezpieczeństwo gracza. Surowe wymogi, jakie warunkują otrzymanie koncesji na urządzanie zakładów wzajemnych powodują, że firmy bukmacherskie są w pełni transparentne, ich finanse muszą być przejrzyste, a w przypadku jakichkolwiek sporów gracz nie jest bezbronny w obliczu rynkowego potentata. Wysokie stawki wymaganych zabezpieczeń to również pewność, że bukmacher nagle nie zbankrutuje i nie zniknie z rynku wraz z naszymi pieniędzmi. Legalni bukmacherzy, w Polsce działający na bazie licencji, to również pokaźne wpływy do budżetu państwa, oraz inwestycje w polski sport.

Kwestie podatkowe

Przed uregulowaniem kwestii zakładów wzajemnych, polscy bukmacherzy stali na straconej pozycji z powodu sytuacji podatkowej w naszym kraju. Wysoki podatek od zakładów powodował, że gracze wybierali zagraniczne firmy, które wykorzystując przeróżne triki bez przeszkód funkcjonowały w naszym kraju omijając system podatkowy. Najczęściej były po prostu zarejestrowane w rajach podatkowych. Dzięki takim zabiegom mogły oferować swoim klientom zakłady bez podatku. Obecnie taka sytuacja jest niemożliwa. Zagraniczni bukmacherzy, chcąc prowadzić legalną działalność, muszą ustanowić przedstawiciela w Polsce, bądź utworzyć oddział, co powoduje, że zmuszeni są również do uiszczania należności podatkowej w naszym kraju. Powoduje to wyrównanie szans, dzięki czemu polscy bukmacherzy, oraz zagraniczni, działający legalnie, stają do równej walki o klienta, co powoduje równomierny rozrost rynku, a także obieg pieniędzy pomiędzy polskimi organizacjami sportowymi. Polski system podatkowy - choć w skali Europy jest niezwykle rygorystyczny - nie odstrasza zagranicznych firm, dlatego zagraniczni bukmacherzy coraz częściej składają wnioski o przyznanie licencji. Sytuacja ta pewnie potrwa jeszcze jakiś czas i możemy spodziewać się napływu kolejnych zagranicznych podmiotów. Każdy zakład wymaga odprowadzenia podatku w wysokości 12% od jego stawki, a dodatkowo, gdy ewentualna wygrana wyniesie powyżej 2280 zł, dochodzi kolejny podatek w wysokości 10% od wygranej. Oczywiście my nie musimy się martwić jego odprowadzaniem, gdyż leży to w gestii bukmachera, a w przypadku wygranej na nasze konto wpłynie wpłata pomniejszona o kwotę podatku.

Szara strefa i legalni bukmacherzy w Polsce

Szacuje się, że przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy o grach hazardowych, zagraniczni bukmacherzy, działający nielegalnie i nie odprowadzający podatków w Polsce, stanowili ok. 90% rynku zakładów wzajemnych. Obroty przez nich generowane sięgały kilku miliardów złotych, co według różnych analiz oznaczało, że budżet państwa ponosił straty w wysokości kilkuset milionów złotych rocznie. A zatem nawet najlepszy polski bukmacher stał na straconej pozycji w walce z notującym ogromne nielegalne zyski zagranicznym molochem. Nowelizacja aktu prawnego i wprowadzenie Rejestru Domen Zakazanych wyposażyło organy państwowe w narzędzie, którym z większą bądź mniejszą skutecznością mogą walczyć z nielegalnymi podmiotami. W roku 2019 liczba stron znajdujących się w rejestrze sięgała niemal 7 tysięcy! Skuteczniejsza walka z firmami omijającymi polskie prawo spowodowała, że udział szarej strefy w rynku zakładów wzajemnych zmalał do ok. 50 procent. Coraz więcej firm rezygnuje z podejmowania ryzyka nielegalnej działalności i znika z rynku, bądź wnioskuje o koncesję na organizowanie zakładów. Dynamika przeobrażeń rynku powinna więc utrzymać się. W kolejnych latach możemy oczekiwać dalszego zwiększenia udziału w rynku legalnych podmiotów.

Legalni bukmacherzy zasilają polski budżet

Ograniczenie szarej strefy przyniosło wzrost obrotów, jakie notują legalni bukmacherzy w Polsce, a wzrost obrotów, to wzrost wpływów do budżetu państwa. W roku 2017 wpływy z tytułu podatków od gier wynosiły niemal 400 milionów złotych. Rok później grubo ponad 600 milionów, a rok 2019 to kolejny wzrost. Tendencja nie powinna się zmieniać, bo rynek wciąż się rozrasta, a potencjał wzrostowy jest jeszcze spory. Tym bardziej, że lista legalnych bukmacherów w Polsce wydłuża się z roku na rok.

Legalni bukmacherzy w Polsce odnotowują rosnące zyski

W 2015 roku obroty generowane przez bukmacherów z licencją wynosiły 1,3 mln złotych, by w 2018 roku sięgać ponad 5 milionów. Jaki bukmacher uszczknął największą część tego tortu? W 2018 roku pojawiły się dane mówiące, że legalna część rynku zdominowana jest przez dwa podmioty: STS (największy polski bukmacher) stanowiący nieco ponad 41 procent rynku i Fortuna, której udział wynosi niemal 34 procent. Czy o którymś z nich można powiedzieć, że to najlepszy bukmacher w Polsce? Trudno o jednoznaczną opinię, bowiem nie ma uniwersalnej, obiektywnej skali pozwalającej na taką ocenę, a każdy gracz ma inne oczekiwania. Rosnące obroty notowane przez legalnych bukmacherów oznaczają również zwiększone budżety na promocje, co przekłada się na ilość pieniędzy inwestowanych w polski sport.

Legalni bukmacherzy inwestują w polski sport

Bukmacherzy z coraz większym zainteresowaniem spoglądają w kierunku sponsoringu sportowego. Inwestycje takie są swoistą transakcją wiązaną, bo więcej pieniędzy w sporcie, to wyższy poziom widowiska. Z kolei wyższy poziom widowiska, to większe zainteresowanie fanów, a większe zainteresowanie fanów, to potencjalnie więcej nowych klientów zawierających zakłady u bukmacherów wspierających ich ulubioną drużynę, czy całą dyscyplinę. Koło się zamyka i legalny bukmacher w Polsce jest właściwie stałym gościem każdego znaczącego wydarzenia sportowego. Dzisiaj właściwie trudno znaleźć w polskim sporcie obszar pozbawiony sponsoringu, bądź wsparcia firmy bukmacherskiej. Sponsoring taki był oczywiście możliwy już wcześniej i firmy mocno wspierały choćby zespoły piłkarskie, tak jak robią to w niemal całej Europie, ale ustawa hazardowa mocno tę kwestię komplikowała. Nowelizacja uchyliła wrota znacznie szerzej i choć współpraca sponsorska jest obwarowana licznymi zastrzeżeniami, to stała się znacznie łatwiejsza, na czym zyskują obie zainteresowane strony. Dzisiaj w Ekstraklasie właściwie nie ma już drużyn bez "swojego" bukmachera. Legalny bukmacher jest również sponsorem I ligi piłki nożnej. Podobną drogą poszedł PZPN i nawiązał długofalową współpracę z bukmacherem. Inne dyscypliny również nie pozostały niezauważone. Siatkówka, koszykówka, żużel, sporty walki, czy zyskujący ogromną popularność e-sport, już dawno skierowały na siebie uwagę zakładów, ale legalni bukmacherzy w Polsce nie skupiają się wyłącznie nasporcie kwalifikowanym. Na finansowe wsparcie może liczyć również sport amatorski. Legalni bukmacherzy współpracują z licznymi instytucjami, które zajmują się krzewieniem kultury fizycznej, dając możliwość uprawiania sportu tym, których niekoniecznie na to stać. Placówki oferujące rekreacyjne uprawianie sportu wyposażane są w niezbędny sprzęt, a dzieci z biednych rodzin nierzadko zyskują wsparcie, które być może w przyszłości zaowocuje możliwością profesjonalizacji. Dzisiaj nawet najlepszy legalny bukmacher powinien inwestować w sport, w trosce nie tylko o dobre imię, ale również w trosce o wspólny interes, jakim niewątpliwie jest polski sport.

Legalni bukmacherzy a nowe media

Nie sposób nie zauważyć, że dzisiaj marketing bukmacherski wszedł w nowy wymiar. Obostrzenia wynikające z ustawy i rozwój mediów społecznościowych oraz przeniesienie większej części uwagi z radia i telewizji do Internetu spowodowało przeformatowanie rynku reklamowego. Dzisiaj konto w social mediach w języku polskim posiada właściwiekażdy bukmacher, który chce organizować zakłady w Polsce. Wymyślane są interesujące formaty internetowe z udziałem ludzi sportu, ogniskujące uwagę setek tysięcy odbiorców. Teleturnieje, w których najlepsi polscy dziennikarze popisują się wiedzą piłkarską, czy programy, w których komentują bieżące wydarzenia weszły już na stałe na kibicowską playlistę.

Jak znaleźć odpowiedniego bukmachera?

Pierwszym krokiem, który należy uczynić wybierając bukmachera, u którego zawierać będziemy zakłady, powinno być sprawdzenie, którzy z nich to legalni bukmacherzy w Polsce. Lista takich podmiotów znajduje się w Internecie na stronach rządowych i portalach traktujących o branży zakładów wzajemnych, np. na legalni-bukmacherzy-online.pl oraz wielu innych. Obecnie na rynku funkcjonują nie tylko legalni polscy bukmacherzy, ale coraz szerszą ławą napływają również legalni zagraniczni bukmacherzy. Opinie na ich temat są zróżnicowane, ale pamiętać należy, że zawieranie zakładów wzajemnych jest zgodne z prawem wyłącznie za pośrednictwem licencjonowanych firm. Bukmacherzy online, nie posiadający odpowiedniej koncesji, oferują rozgrywkę wiążącą się z dodatkowym ryzykiem wynikającym z braku jakiegokolwiek nadzoru nad taką firmą. Każdy legalny bukmacher powinien na swojej stronie zamieścić informację o posiadanej licencji.

Czym cechuje się najlepszy bukmacher?

W Internecie powstaje coraz więcej stron opisujących branżę bukmacherską. Z łatwością znajdziemy tam opinie o wszystkich firmach działających legalnie na naszym rynku. Najlepsi bukmacherzy to nie tylko najwyższe kursy. Dzisiaj legalni bukmacherzy muszą zadbać o pełną spójność swojej oferty. Ważne, aby rejestracja nie przysparzała problemów, a strona internetowa była intuicyjna i przejrzysta. Absolutnym "musthave" jest również aplikacja mobilna. Szanujący się bukmacher internetowy nie może obejść się bez zaoferowania swoim klientom "apki" ułatwiającej obstawianie. Szybka wpłata i wypłata środków, to również w dzisiejszych czasach standard, do którego wszyscy powinni dążyć. Szeroka oferta zakładów, support, który reaguje szybko i wyczerpująco odpowiada na pytania, czy konkursy i oferta bonusowa, to składowe, którymi charakteryzować się muszą najlepsi bukmacherzy.

Zakładanie konta

Zakładanie konta to zazwyczaj prosta czynność, zajmująca co najwyżej kilkanaście minut. Wielu bukmacherów proponuje tak zwaną "szybką rejestrację", dzięki której otrzymujemy konto tymczasowe z ograniczoną funkcjonalnością. Zazwyczaj możemy wpłacać na nie środki i zawierać zakłady, ale nie możemy wygranej wypłacić, a typowanie jest ograniczone limitami. W celu pełnej weryfikacji konta musimy przesłać skan dowodu osobistego i numer konta bankowego. Weryfikacja dokumentów trwa od kilkudziesięciu minut do kilku/kilkunastu godzin.

Wpłata i wypłata środków

Po weryfikacji konta możemy nie tylko wpłacać, ale i wypłacać środki z konta. Większość firm zapewnia możliwość szybkich wpłat i wypłat, dzięki czemu środki przemieszczają się pomiędzy kontami już w kilka sekund. Każdy bukmacher online dąży do tego, aby zapewnić klientom szeroki wachlarz możliwości transferowania środków, dzięki czemu do dyspozycji mamy najpopularniejsze serwisy oferujące transakcje finansowe online. Co ciekawe, obstawianie jest możliwe również bez dokonanej wpłaty i na takie rozwiązanie zdecydował się już niejeden bukmacher. Bez depozytu możemy typować w ramach tak zwanego "freebetu". O szczegółach piszemy w akapicie opisującym bonusy.

Rodzaje zakładów

Bukmacherzy online i bukmacherzy stacjonarni posiadają rozbudowaną i różnorodną ofertę zakładów. Oczywiście największą popularnością cieszą się zakłady na zdarzenia przyszłe i zakłady na żywo. Zakłady live są wspierane różnego rodzaju technologicznymi nowinkami. Wielu bukmacherów daje możliwość śledzenia transmisji na żywo, a jeśli ta nie jest dostępna, dostajemy graficzny obraz meczu w postaci matchtrackera i garść statystyk pomagających obstawiać w czasie rzeczywistym. Klasyczne zakłady możemy zawierać w postaci:

• zakładu pojedynczego, czyli typowanie jednego wybranego zdarzenia,

• zakładu akumulowanego, gdzie kurs mnoży się z każdym dodanym zdarzeniem,

• zakłady systemowe, pozwalające na wiele kombinacji mających zniwelować ryzyko,

Ponadto w ofercie coraz częściej znajdują się sporty wirtualne i zakłady pozasportowe. Te drugie dotyczyć mogą rozstrzygnięć politycznych, popularnych programów telewizyjnych, zakończeń seriali, czy życia celebrytów.

Jakie bonusy oferują legalni bukmacherzy w Polsce?

Oferta bonusowa, to obszar, nad którym z wielką uwagą pochylić musi się każdy bukmacher. Bonus to często czynnik decydujący o tym, na którą firmę decyduje się gracz. Zazwyczaj pakiet bonusowy otrzymujemy już po rejestracji. Jest to specjalna oferta powitalna, mająca przyciągnąć nowych klientów i zachęcić do dokonania pierwszej wpłaty. Przeważnie po takiej wpłacie otrzymamy równowartość, bądź jej część w bonusie. Bonus taki najczęściej podlega wymogowi obrotu, czyli postawienia kilka razy określonej stawki, po wymaganym kursie. Czy możemy liczyć na bonus bez depozytu? Bukmacher coraz częściej oferuje nam tak zwany "freebet". Jest to część oferty powitalnej, dzięki której możemy zacząć typowanie jeszcze bez dokonania pierwszej wpłaty. Często taki freebet jest zwolniony z charakterystycznego dla innych bonusów wymaganego obrotu przed wypłaceniem. Wystarczy postawić zakład, a wygraną kwotę możemy wypłacić bez kilkukrotnego obracania. Innym popularnym bonusem jest "zakład bez podatku". Jest to nazewnictwo nie do końca zgodne z prawdą, bo legalny bukmacher nie płacący podatku nie może w Polsce funkcjonować. Innymi słowy, "zakład bez podatku" to oferta, dzięki której stawka obstawianych przez gracza zakładów nie jest pomniejszana o 12%, gdyż bukmacher bierze ten podatek na siebie (tak naprawdę to podatek ten zawsze płaci bukmacher, ale w przypadku takiej promocji nie przerzuca go na gracza, co ma miejsce standardowo). Najlepsi bukmacherzy oferują też liczne bonusy okolicznościowe, regularne konkursy, a na stronach partnerskich możemy znaleźć kody promocyjne zwiększające ofertę bonusową. Innymi popularnymi bonusami są zakłady bez ryzyka (cashback) i zakłady bezpieczne, a także liczne superoferty. Dzięki nim możemy liczyć na zwrot w przypadku nietrafionego kuponu, czy wygraną pomimo jednego chybionego typu. Istnieje również opcja "cash out", pozwalająca na zamknięcie kuponu i wypłatę środków przed rozegraniem wszystkich zdarzeń na kuponie, o ile te zakończone przyniosły oczekiwane przez nas rezultaty.

Czy polscy bukmacherzy odbiegają od firm zagranicznych?

Polscy bukmacherzy nie tylko nie odbiegają jakością oferowanych usług od bukmacherów zagranicznych, ale często wręcz ich wyprzedzają. Najlepszy polski bukmacher dzisiaj może podbijać zagraniczne rynki, wyprzedzać innych myślą technologiczną i oferować coraz szerszą ofertę, jednocześnie prezentując imponujące wskaźniki wzrostu obrotów. Po czasach "wolnej amerykanki", kiedy zagraniczni bukmacherzy mieli swoisty handicap wynikający z braku opodatkowania w Polsce, nadszedł czas, gdy szanse się wyrównały, a szala przeważyła na korzyść rodzimych firm. Polski bukmacher korzystając na wieloletnim funkcjonowaniu w tutejszym systemie podatkowo - prawnym szybciej mógł dostosować swoją ofertę do nowej rzeczywistości. Ponadto zna specyfikę rynku i klienta dzięki czemu porusza się tutaj zdecydowanie sprawniej. Choć napływ renomowanych podmiotów zagranicznych zmusi z pewnością bukmacherów do dalszego uatrakcyjniania oferty.